YOR24 logo


informatie doen budget sparenDaarom kies je voor YOR24!

• Realtime inzicht in mobiliteitskosten
• Inzicht in trends en ontwikkelingen
• Hulpmiddel bij maken en toetsen van beleid
• Voor handhaving van het mobiliteitsbeleid
• Voor positieve gedragsverandering
• Bepaal zelf welke diensten je afneemt

Duurzaam ondernemen, goed werkgeverschap, flexibele mobiliteitsoplossingen voor medewerkers én grip houden op de kosten. Of liever nog: deze structureel omlaag brengen. Voor veel organisaties een stevige uitdaging. YOR24 levert de oplossing! Door het slim combineren van data bieden we nieuwe inzichten in mobiliteit.

Invulling geven aan mobiliteit
We koppelen ritregistraties aan gewenste organisatiedata, signaleren en rapporteren excessen ten opzichte van het mobiliteitsbeleid en zorgen zelfs voor de communicatie daarover naar de medewerkers. Betrouwbare en heldere informatie die het mogelijk maakt actief te sturen op de kosten!

Download de brochure en lees meer over YOR24

“Start YOR24”

Van data, naar inzicht, naar waarde
Daarom kies je voor YORmobility!

• Met één druk op de knop alles inzichtelijk
• Geconsolideerde mobiliteitsdata
• Inzicht in trends en ontwikkelingen
• Hulpmiddel bij maken en toetsen van beleid
• Voor inzicht en sturing
• Realtime informatie, 24/7 beschikbaar

Zelf de regie voeren over mobiliteitskosten en processen op basis van online en realtime informatie. YORmobility maakt ‘t mogelijk! Deze geavanceerde online dienstverlening biedt inzicht in de financiële en operationele datastromen van organisaties.

Inzicht in alles
YORmobility maakt de totale mobiliteit op medewerker- én organisatieniveau inzichtelijk. Van leaseauto’s, openbaar vervoer, fietsplan, mobiliteitsbudgetten, kilometervergoedingen en andere vormen van mobiliteit. Met één druk op knop heldere en geconsolideerde mobiliteitsoverzichten, die gedetailleerd inzicht geven in o.a. brandstofverbruik, het wel of niet elektrisch laden, CO2-uitstoot en veel meer.

Download de flyer en lees meer over YORmobility

“YORmobility”

Inzicht in mobiliteit
Daarom kies je voor YORalert!

• Gemakkelijk handhaven van mobiliteitsbeleid
• Actueel inzicht in aantal en overschrijding
• Informatie op medewerkersniveau
• Sturen op relevante overschrijdingen
• 100% Grip op je mobiliteitskosten
• Realtime informatie, 24/7 beschikbaar

Beleid. Hoe goed geformuleerd ook, niet elke medewerker houdt zich eraan. YORalert brengt alle afwijkingen op het afgesproken beleid direct in beeld. Of het nu gaat om onlogische kilometerstanden, extreem brandstofverbruik, schades of bekeuringen.

Signaleren en informeren
YORalert signaleert mobiliteitsexcessen van de medewerkers. Gedetailleerde informatie die volledig geautomatiseerd en 24/7 online beschikbaar is. Daarmee is direct inzichtelijk wat de ‘onnodige’ mobiliteitskosten van de organisatie zijn.

Download de flyer en lees meer over YORalert

YOR24 Menuoverzicht

Geen verrassingen voor u en voor uw medewerkers; alle essentiële informatie met betrekking tot de regelingen ligt vast, is altijd beschikbaar en wordt uniform afgehandeld.

“YORalert”

Uitschieters in beeld
Daarom kies je voor YORnotes!

• Gemakkelijk en effectief sturen op excessen
• Zelf bepalen op welke excessen gestuurd wordt
• Positieve gedragsverandering
• Grip op mobiliteitskosten, geen verrassingen
• Handhaven van je mobiliteitsbeleid
• Realtime informatie, 24/7 beschikbaar

Verandering begint bij bewustwording. Dat geldt ook voor mobiliteitsgedrag. YORnotes meldt medewerkers eenvoudig en to the point waar hun gedrag afwijkt van het beleid. Zien op welke onderdelen je (onbewust) de fout in gaat of juist heel goed scoort, kan helpen om het positief te veranderen.

Registreren en informeren
Met YORnotes is het mogelijk om te sturen op de mobiliteitsexcessen van medewerkers. Zonder rompslomp en direct waar het nodig is. Sturen op bijvoorbeeld te hoog brandstofverbruik, van de norm afwijkende CO2- uitstoot, schades, bekeuringen, oneigenlijk gebruik van het openbaar vervoer en gebruik van een parkeerkaart op tijden dat het niet toegestaan is.

Download de flyer en lees meer over YORnotes

“YORnotes”

Prikkelen maakt bewust
Daarom kies je voor YORmotion!

• Verzekerd van sluitende ritregistratie
• Voor geautomatiseerde projectregistratie
• Telematicamerk of -leverancier onafhankelijk
• Controle op juistheid en rechtmatigheid
• Sturen op brandstofverbruik en CO2 uitstoot
• Voor geautomatiseerde bonus-malus

Het reisgedrag van medewerkers overzichtelijk in kaart gebracht. En bovendien verrijkt met bijvoorbeeld project- of factuurinformatie. YORmotion koppelt betrouwbaar en snel data en biedt nieuwe inzichten in mobiliteit door het slim combineren van informatie.

Wie, Wat, Waar, Wanneer
YORmotion verzamelt en controleert alle reisbewegingen. Een speciale portal en mobiliteits-app registreren de gewenste informatie over de ritten, het voertuig en de medewerker. Uitgesplitst naar woon-werk, zakelijke en privé kilometers, weergegeven in duidelijke en aantrekkelijk gevisualiseerde overzichten.

Download de flyer en lees meer over YORmotion

“YORmotion”

Inzicht in reisgedrag

Algemeen: +31(0)26 - 75 11 400